Co je to Mediální manipulace ?

Mediální manipulace je vědomě vytvářené mediální zkreslení s cílem prosadit v masových sdělovacích prostředcích něčí agendu a manipulovat názory veřejnosti. Zahrnuje řadu souvisejících technik, kterými stoupenci vytvářejí obraz nebo argument upřednostňující jejich partikulární zájmy (převzato z Wikipedie).

„Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.“
– Mark Twain

Techniky mediálních manipulací

Vytvořili jsme tedy přehled manipulativních technik médií. Rádi bychom, aby se i vaše budoucí rozhodování stalo nezávislým a svobodným. S minimálním vlivem mediálních manipulací na váš zdravý úsudek.

Pro snadnější pochopení uvádíme také konkrétní příklady a rozbory. Můžete se tak lépe naučit tyto metody rozpoznávat a přemýšlet jinak. Následně si vyzkoušejte a potrénujte své schopnosti třeba při čtení a sledování vašich oblíbených médií.

 • =

  Porovnávání

  Podvědomě se rozhodnete pro svého „vítěze“ hned v prvním okamžiku, jakmile na obrázku uvidíte dvě nabídnuté možnosti.

 • =

  Prognózy, předpovědi a jednoznačný názor

  Po sdělení informace je vnucován názor způsobem „co by se mohlo stát kdyby“ s jednoznačným závěrem. To bývá umocněné strachem čtenáře a ukázanou cestou k bezpečí – máte si myslet tohle a dělat tohle.
 • =

  Používání zájmen a neurčitých výrazů

  Používání slov s neurčitým významem znamená, že si posluchač, divák či čtenář vyloží danou informaci po svém. Tedy na základě vlastních zkušeností, vnímání světa a myšlenkových vzorců.
 • =

  Dehonestace

  Používání ponižovacích, zesměšňovacích výrazů a nálepek. Použití nepotřebných informací pro podstatu sdělení obsahu, avšak v podobě velmi nedůstojných okamžiků v životě lidském, má jasně navodit atmosféru špatnosti.

 • =

  Zavádějící, polopravdivé, nepravdivé nadpisy a titulky

  Hlavní nadpisy by měly mít především 3 cíle – upoutat divákovu pozornost, vzbudit v něm zvědavost a zájem o prozkoumání detailního sdělení a vystihnout podstatu článku.

  Mediálně manipulativní titulky sice budí pozornost, avšak v kombinaci s některou z dalších manipulativních technik směrují myšlením, škatulkují, sdělují jednostranný názor na věc, probouzejí podvědomé procesy. Někdy ani nevystihují podstatu celého článku, ale poukazují na jedinou větu v textu.

 • =

  Pozitivní zpráva v záplavě negativních

  Tonoucí se stébla chytá a mezi slepými jednooký králem. Stejně tak se v záplavě bezhodnotných a negativních zpráv naše pozornost upře na něco aspoň trochu pozitivního.
 • =

  Manipulativní techniky moderátorů

  Moderátor se zadáním je králem rozhovoru. Jak se to dělá? Skákání do řeči, nenechání hosta doodpovědět, protože posluchač by mohl odpověď pochopit. Navození situace časového tlaku mnoha otázkami…
 • =

  Egoškatulkování čtenáře/posluchače/diváka

  Nikdo si přeci nechce přiznat, že je polointeligentní blb. Naše vnitřní nastavení a sebeobrana vlastní osobnosti, byť v podobě ega, nás odmítá škatulkovat do negativní skupiny. Podvědomí nás pak směruje tam, kam nás chtějí dostat média.

  Na základě různých přívlastků a pojmenování určených nám čtenářům, si podvědomě vybíráme to, co je nám příjemné. Bez ohledu na skutečnost, zda se tak opravdu chováme či cítíme nebo zda je tp jen naše přání. Zpráva typu „Slušní volí Drahoše, inteligentní volí Schwarzenberga a méněcenní někoho jiného“ nám předurčuje jasné možnosti volby mezi kandidáty.

 • =

  Průzkumy a měření

  Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Průzkumy se falšují. Ne všechny a ne vždy, ale děje se to. Zmanipulované průzkumy pak dál manipulují míněním. Průzkumy v součinnosti s dalšími manipulativními technikami výrazně napomáhají uspět kandidátům ve volbách.
 • =

  Podpoření tvrzení nějakou autoritou

  Ať již je to renomovaný institut, výzkumný ústav, vědec, profesor, studovaný člověk nebo lékař či odborník, může mít vliv na váhu našeho rozhodnutí. Může danou informaci podpořit. Vnitřně se spoléháme na tyto autority, které nám podvědomě (avšak mylně) garantují správnost a pravdivost sdělení.

Pojem „Mediální manipulace“ je součástí Encyklopedie dezolátů

aktualizováno 1. 3. 2024

Mediální manipulace - jak to vidí Milan?

Demokracie by nemusel být až tak špatný systém jakým aktuálně je. Nebýt toho, že stojí na úrovni elektorátu tedy voličů.

Úroveň voličů závisí na informovanosti voličů, jejich politické gramotnosti a dovednosti vnímat informace.

A tím se dostáváme k jádru pudla.

Problémem je, že mediální gramotnost voličů je na úrovni 0, zatímco mediální manipulace je na úrovni 10. To je smrtící nerovnováha.

Samozřejmě zcela záměrně.

Jestliže se mají změnit výsledky voleb a následně úrovně vlády, musí se buď osvobodit tisk nebo si drtivá většina obyvatel musí uvědomovat mediální manipulace, které jsou v mediálním mainstreamu, tedy hlavním proudu.

A jelikož s Michalem těžko odstraníme manipulace z mainstreamu, pomůžeme alespoň ke zvýšení úrovní vědomí lidí odhalováním manipulativních technik a praktik médií.

Přispějeme tak i k politické gramotnosti našich čtenářů, diváků a posluchačů navzdory protlačovaným názorům a kandidátům mienkotvorných médií. Takto výstižný název „míněnítvorná média“ nám v ČR chybí a přeložit jde asi takto: míněnítvořící. A ta bývají nástrojem v rukách oněch záhadných neviditelných (j)elit.

Mediální manipulace - co na to říká Michal?

Rád bych vám ukázal některé vhledy do fungování lidského myšlení i podvědomí. Kterak se necháváme oklamávat z vnějšku a následně sami sebou dlouhodobým přesvědčením na základě vsugerovaných předpokladů. A velký díl na tom mají právě mediální manipulace.

Dlouhodobá a masivní manipulace naším podvědomím na základě předkládaných informacích z různých zdrojů dociluje toho, že se stáváme loutkami v jejich hře.

Všechny tyto manipulativní metody jsou z dob dávno minulých podrobně zkoumány psychology, výzkumníky a vědci. Zabývají se výzkumem a testováním fungování mozku, vnímání myšlenek, vlivy podvědomí na následné chování. Schopnostmi rozlišování podnětů a vyhodnocování.

Vědních oborů se na tomto střídá opravdu mnoho a tyto metody jsou mediálním marketingem čím dál víc propracovanější.

Nicméně dají se jednoduše (nikoliv snadno) odhalovat. Pokud se rozhodnete je pochopit, rozum vám zůstane stát nad tím, jak snadno se jim dařilo lidi klamat. Manipulovat jimi a vodit si je jako loutky…

Články označené „Mediální manipulace“

Postupně přidáváme další články a informace. Chcete-li se podílet na rozvoji Encyklopedie dezolátů, napište nám.

Dezolátoviny e-mailem

Jste připraveni na vzestup vědomí a spojení českého národa s námi, dezoláty? Svobodnou cestu odvahy, laskavosti i naděje? Nenechte si ujít novinky a připojte se.

A teď se mrkněte do své e-mailové schránky a svůj e-mail potvrďte.

Pin It on Pinterest

Share This